Ter gelegenheid van openkerkendagen wordt op 2 juni 2019 om 11 uur in de Sint Petruskerk van Bazel een Gregoriaanse mis gezongen door het Schola Cantorum van het Ward-instituut van Roermond Nederland. Zij verzorgen de eucharistievering van de 7e zondag na Pasen en worden begeleid door prof. Joannes Thuy op het kerkorgel. Na de plechtigheid wordt een drankje aangeboden.
Voor alle liefhebbers een enige gelegenheid om een “kunstenaars-misviering” bij te wonen.

 

Copyright (c) Bazel Verbaast 2020. All rights reserved.